INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obraz

Obrazek

Czym jest projekt 

Budujemy społeczeństwo obywatelskie?

Powstanie funkcjonalnego społeczeństwa obywatelskiego wymaga edukacji, pogłębiania wiedzy o prawach człowieka i obywatela, jak również mechanizmach partycypacji politycznej. Edukacja obywatelska, to zadanie interdyscyplinarne, łączące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z następujących dyscyplin naukowych: socjologia, psychologia, prawo, nauki o polityce i administracji, historia, geografia polityczna. Taki właśnie model rozumienia Edukacji obywatelskiej został zaproponowany w ramach projektu edukacyjnego Budujemy społeczeństwo obywatelskie.   

Nasz projekt kierowany jest do szerokiej rzeszy odbiorców począwszy od uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej aż do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach jego realizacji przewidujemy konkursy i webinaria wykorzystujące nowoczesne środki przekazu. Całość działań zakończy uroczysta gala połączona z wykładami.

Realizacja tego projektu była możliwa dzięki współpracy wielu podmiotów: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Stroną organizacyjną zajmuje się Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.Obraz

Webinary


Konkursy


Jeśli masz pytania dotyczące projektu - skontaktuj się z nami.