INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konkurs dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Budujemy Społeczeństwo Obywatelskie


Termin nadsyłania prac - 15 listopada!!!

Szczegóły uczestnictwa w regulaminie.

Dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku proponowane są dwie współzależne formy aktywności: webinar oraz konkurs. Webinary są  udostępnione w formie nagrań wykonanych w Green Studiu w Lesznie umieszczonych na kanale YouTube CDN w Lesznie. W treści  podane zostaną informacje, które nie są możliwe do odnalezienia w sieci a dostępne wyłącznie  po wysłuchaniu webinaru. Na bazie tych informacji zbudowany został arkusz pytań konkursowych. Udział w konkursie będzie polegał na wypełnieniu tego arkusza i odesłaniu go pocztą elektroniczną w formie skanu, zdjęcia lub tradycyjną do Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie wraz z niezbędnymi dokumentami zgłoszeniowymi. 

Webinary znajdziesz tutaj

Obrazek

Tutaj znajdziesz regulamin konkursu