INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obraz

"Gra­nice mo­jego języ­ka są gra­nica­mi mo­jego świata" - Ludwig WittgensteinNajnowsze informacje


Zadaniem Pracowni ds. Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów, obok realizacji szerokiej gamy projektów związanych z edukacją przeznaczonych zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, jest przede wszystkim wspieranie szkół w procesie wdrażania nauczania dwujęzycznego zarówno na etapie organizacyjnym jak i przygotowania kadrowego. Promujemy dwujęzyczność, gdyż mając wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu nauczania dwujęzycznego, jesteśmy przekonani o zaletach tego  systemu kształcenia.