INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obraz

"Gra­nice mo­jego języ­ka są gra­nica­mi mo­jego świata" - Ludwig Wittgenstein


Obraz

Najnowsze informacjeWspieramy działania na rzecz pokoju w Ukrainie!!!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie wspiera działania pomocowe na rzecz poszkodowanych w agresji rosyjskiej na Ukrainę. Pokój nie jest luksusem, jest prawem każdego człowieka, dlatego liczą się wszystkie inicjatywy-nawet te drobne. Nauczyciele konsultanci Pracowni ds. Wdrażania i Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów uczestniczyli w nagraniu teledysku-protestu przeciwko tej wojnie. Grali i śpiewali, bo liczy się każdy gest wsparcia dla ofiar tej wojny!!!

Zobaczcie sami.


Zadaniem Pracowni ds. Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów, obok realizacji szerokiej gamy projektów związanych z edukacją przeznaczonych zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, jest przede wszystkim wspieranie szkół w procesie wdrażania nauczania dwujęzycznego zarówno na etapie organizacyjnym jak i przygotowania kadrowego. Promujemy dwujęzyczność, gdyż mając wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu nauczania dwujęzycznego, jesteśmy przekonani o zaletach tego  systemu kształcenia.