Obraz


"Gra­nice mo­jego języ­ka są gra­nica­mi mo­jego świata" - Ludwig Wittgenstein


Zadaniem Pracowni ds. Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów, obok realizacji szerokiej gamy projektów związanych z edukacją przeznaczonych zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, jest przede wszystkim wspieranie szkół w procesie wdrażania nauczania dwujęzycznego zarówno na etapie organizacyjnym jak i przygotowania kadrowego. Promujemy dwujęzyczność, gdyż mając wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu nauczania dwujęzycznego, jesteśmy przekonani o zaletach tego  systemu kształcenia.