INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Webinary dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Budujemy społeczeństwo obywatelskie


Dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku przygotowaliśmy trzy webinary. W ich treści podane zostaną informacje, które nie są możliwe do odnalezienia w sieci a dostępne wyłącznie po wysłuchaniu wykładu. Na bazie tych informacji zbudowany został arkusz pytań konkursowych. Udział w konkursie będzie polegał na wypełnieniu tego arkusza i odesłaniu go pocztą elektroniczną w formie skanu, zdjęcia lub pocztą tradycyjną do Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie wraz z niezbędnymi dokumentami zgłoszeniowymi. Dane do wysyłki i dane kontaktowe znajdują się w regulaminie .

Pobierz arkusz pytań z niezbędnymi dokumentami

Pobierz regulamin konkursu


Część 1

prof. UAM dr hab. Marcin Rachwał

 Formy partycypacji politycznej i obywatelskiej

Pierwszy z trzech webinarów konkursowych dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W treści podane zostaną informacje, które nie są możliwe do odnalezienia w sieci a dostępne wyłącznie po wysłuchaniu webinaru.  Udział w konkursie będzie polegał na wypełnieniu arkusza i odesłaniu go pocztą elektroniczną w formie skanu, zdjęcia lub tradycyjną do Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie wraz z niezbędnymi dokumentami zgłoszeniowymi. Uwaga! Każdy uczestnik konkursu wypełnia jeden arkusz odpowiedzi zawierający pytania treściowo związane z trzema wykładami. Przed skanowaniem lub fotografowaniem dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną prosimy pamiętać o ich podpisaniu. W poniższym pliku znajdą Państwo w jednym dokumencie zarówno arkusz pytań, jak i niezbędne dokumenty zgłoszeniowe. Zapraszamy, czekają cenne nagrody!!!. 

Część 2

dr Beata Pająk-Patkowska

 Przesłanki aktywności politycznej i społecznej

Drugi z trzech webinarów konkursowych dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W treści podane zostaną informacje, które nie są możliwe do odnalezienia w sieci a dostępne wyłącznie po wysłuchaniu webinaru.  Udział w konkursie będzie polegał na wypełnieniu arkusza i odesłaniu go pocztą elektroniczną w formie skanu, zdjęcia lub tradycyjną do Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie wraz z niezbędnymi dokumentami zgłoszeniowymi. Uwaga! Każdy uczestnik konkursu wypełnia jeden arkusz odpowiedzi zawierający pytania treściowo związane z trzema wykładami. Przed skanowaniem lub fotografowaniem dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną prosimy pamiętać o ich podpisaniu. W poniższym pliku znajdą Państwo w jednym dokumencie zarówno arkusz pytań, jak i niezbędne dokumenty zgłoszeniowe. Zapraszamy, czekają cenne nagrody!!!. 

Część 3

dr Maciej Magiera

 Bariery mentalne rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Ostatni z trzech webinarów konkursowych dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W treści podane zostaną informacje, które nie są możliwe do odnalezienia w sieci a dostępne wyłącznie po wysłuchaniu webinaru.  Udział w konkursie będzie polegał na wypełnieniu arkusza i odesłaniu go pocztą elektroniczną w formie skanu, zdjęcia lub tradycyjną do Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie wraz z niezbędnymi dokumentami zgłoszeniowymi. Uwaga! Każdy uczestnik konkursu wypełnia jeden arkusz odpowiedzi zawierający pytania treściowo związane z trzema wykładami. Przed skanowaniem lub fotografowaniem dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną prosimy pamiętać o ich podpisaniu. W poniższym pliku znajdą Państwo w jednym dokumencie zarówno arkusz pytań, jak i niezbędne dokumenty zgłoszeniowe. Zapraszamy, czekają cenne nagrody!!!. 


Arkusz pytań konkursowych i niezbędne dokumenty uczestnika

Regulamin konkursu