INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZADANIA PRACOWNI

Od początku roku w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie rozpoczęła działalność Pracownia ds. Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów. Zadaniem pracowni, obok realizacji szerokiej gamy projektów związanych z edukacją przeznaczonych zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, jest przede wszystkim wspieranie  szkół w procesie wdrażania nauczania dwujęzycznego zarówno na etapie organizacyjnym jak i przygotowania kadrowego. Promujemy dwujęzyczność, gdyż mając wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu nauczania dwujęzycznego, jesteśmy przekonani o zaletach tego systemu kształcenia.

Kursy doskonalące i działania wspierające

Działania wspierające:
* wspieranie dyrektorów w procesie wdrażania nauczania dwujęzycznego,
* szkolenie rad pedagogicznych w zakresie  organizacji i prowadzenia dwujęzyczności,
* szkolenie rodziców w zakresie założeń nauczania dwujęzycznego,
* spotkania informacyjne dla uczniów przyszłych klas dwujęzycznych

Kursy doskonalące:
* Kursy języka angielskiego dla nauczycieli „English 4 Teachers.” - trzy poziomy: PET, Intermediate, FCE,
* Nauczyciel w europejskiej przestrzeni dyplomatycznej.
* Współczesny nauczyciel w przestrzeni europejskiej.
* Polityka językowa i polityka uczciwości akademickiej w szkole—warsztaty dla dyrektorów i koordynatorów dwujęzyczności.
* Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu dwujęzycznym.

Seminaria i konferencje

* Ogólnopolska Konferencja Dwujęzycznych Szkół Podstawowych i Szkół Podstawowych z Oddziałami Dwujęzycznymi.
* Bilingual Teaching Conference—Biology, Chemistry, Geography. Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli Dwujęzycznych

Projekty edukacyjne

* Wspomaganie nauki języka angielskiego w przedszkolu.
* Wdrażanie i wspieranie dwujęzyczności w szkołach podstawowych.
* „Badam, doświadczam, poznaję... so I know” - nauki przyrodnicze w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym.
* English on stage—edukacja teatralna w języku angielskim.
* „Świat, ludzie, wydarzenia” - spotkania edukacyjne dla młodzieży.
* „High School Science LAB” - ogólnopolski konkurs na pracę badawczą w języku angielskim.
* „Academicos” - konferencje i wykłady dla uczniów oraz nauczycieli regionu leszczyńskiego.

 Organizujemy egzaminy certyfikatów językowych PET, CAE, FCE w ośrodku egzaminacyjnym British Council w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie.