INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konkurs dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej "Z Samorządem na TY"Celem Konkursu jest rozwój kompetencji komunikacyjnych wśród młodzieży dot. partycypacji i demokracji oraz kompetencji społecznych i obywatelskich jak również wyposażenie uczniów w umiejętność radzenia sobie w sytuacjach społecznych i również tych w przyszłych zawodowych. Ponadto przygotowanie młodych osób do sprawnej komunikacji, współpracy z samorządem lokalnym i życia w społeczeństwie obywatelskim. Wzrost poczucia zaufania społecznego, a także przybliżenie wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego oraz wzbudzenie zainteresowania ideą samorządności.


Zapraszamy!!!


Obrazek

Regulamin konkursu

Bibliografia

Karta zgłoszenia

Zgoda rodzica