INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konkurs dla Nauczycieli

Budujemy Społeczeństwo Obywatelskie


Termin nadsyłania prac - 29 października.

Szczegóły udziału w regulaminie!!!

Ciekawą propozycją dla nauczycieli jest konkurs na scenariusz lekcji edukacji obywatelskiej budującej świadomość obywatelską w zakresie funkcjonowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz zadań Urzędu Wojewódzkiego. Scenariusz musi być metodycznie przeznaczony dla konkretnej grupy wiekowej i zawierać nie tylko przebieg zajęć, ale również przewidziane do wykorzystania środki dydaktyczne (np. karty pracy, prezentacje itp.). Nagrodzonych zostanie pięć scenariuszy, które następnie zostaną opublikowane jako materiały pokonkursowe.

Zapraszamy, czekają atrakcyjne nagrody!!!

Oddzielną częścią aktywności niezależną od konkursu są webinary-szkolenia dla nauczycieli prowadzone przez pracowników Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Każdy webinar traktowany jest jako oddzielne szkolenie dające możliwość wystawienia zaświadczenia o doskonaleniu zawodowym.

Webinary dostępne są tutaj.

Obrazek

Tutaj znajdziesz regulamin konkursu