INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Liga Przedmiotowa Wiedzy o Społeczeństwie

Budujemy społeczeństwo obywatelskieLiga prowadzona będzie dla maksymalnie 15 szkół (po 3 z każdego ośrodka- w rekrutacji ważna jest kolejność zgłoszeń) i przewiduje uczestnictwo trzyosobowego zespołu Każda z czterech rund dotyczyć będzie innego aspektu budowania społeczeństwa obywatelskiego. Podczas każdej z tych rund każdy zespół otrzyma trzy pytania. Możliwy będzie wybór pytań punktowanych za 3 lub 5 punktów. W przypadku braku uczestnictwa w którejkolwiek rundzie zespół otrzymuje 0 punktów, ale może uczestniczyć w kolejnej. Liga prowadzona będzie zdalnie przy użyciu zestawu TrueConf CDN w Lesznie pozyskanego w ramach projektu "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020". Rundy zostaną rozegrane w roku szkolnym 2021/2022. 

Obrazek

Tutaj znajdziesz regulamin konkursu