INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Webinary dla nauczycieli (nie tylko wos-u) 

Budujemy społeczeństwo obywatelskie


Zapraszamy Państwa na cykl webinarów dla nauczycieli w ramach projektu "Budujemy społeczeństwo obywatelskie". Całość szkolenia obejmuje trzy niezależne tematycznie wykłady. Każdy wykład daje możliwość wygenerowania zaświadczenia o odbyciu formy doskonalenia zawodowego. Webinary powstały w Green Studiu działającym w CDN w Lesznie powstałym dzięki projektowi 
"Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020"


Część 1

prof. UAM dr hab. Marcin Rachwał

 Formy partycypacji politycznej i obywatelskiej

Pod każdym z nich znajdą Państwo link do wygenerowania zaświadczenia o doskonaleniu zawodowym oraz link do zadawania pytań prowadzącym. W efekcie powstanie arkusz Q&A zawierający dopełnienie tematyki webinaru, który zostanie udostępniony jako materiały poszkoleniowe. Zapraszamy Państwa również do udziału w konkursie dla nauczycieli. Czekają atrakcyjne nagrody. 

Pobierz zaświadczenie

Zadaj pytanie prowadzącemu
Część 2

dr hab. Beata Pająk-Patkowska

 Przesłanki aktywności politycznej i społecznej

Pod każdym z nich znajdą Państwo link do wygenerowania zaświadczenia o doskonaleniu zawodowym oraz link do zadawania pytań prowadzącym. W efekcie powstanie arkusz Q&A zawierający dopełnienie tematyki webinaru, który zostanie udostępniony jako materiały poszkoleniowe. Zapraszamy Państwa również do udziału w konkursie dla nauczycieli. Czekają atrakcyjne nagrody. 

Pobierz zaświadczenie

Zadaj pytanie prowadzącemu
Część 3

dr Maciej Magiera

 Bariery mentalne rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Pod każdym z nich znajdą Państwo link do wygenerowania zaświadczenia o doskonaleniu zawodowym oraz link do zadawania pytań prowadzącym. W efekcie powstanie arkusz Q&A zawierający dopełnienie tematyki webinaru, który zostanie udostępniony jako materiały poszkoleniowe. Zapraszamy Państwa również do udziału w konkursie dla nauczycieli. Czekają atrakcyjne nagrody. 

Pobierz zaświadczenie

Zadaj pytanie prowadzącemu