INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szkolenie z chemii

Analiza przykładowych zadań egzaminacyjnych z chemii na egzaminie ósmoklasisty z działów: Substancje i ich właściwości oraz Wewnętrzna budowa materii

Czytaj więcej
Szkolenie z biologii

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z biologii. Wykorzystanie "Informatora o egzaminie ósmoklasisty z biologii od roku szkolnego 2021/2022"

Czytaj więcej