Tak, mamy to!!!

Już wszystko jasne, choć emocje były do samego końca. Dopiero ostatnia seria pytań przyniosła rozsztrzygnięcie.

Pierwsze miejsce zajął zespół ze Złotowa pod kierunkiem Pani Beaty Filipkowskiej,

drugie zespół ze Złotowa pod kierunkiem Pani Aliny Żeromskiej-Borkowskiej,

trzecie miejsce zespół z Plewisk pod kierunkiem Pana Dawida Szulca,

czwarte miejsce zespół z Kalisza pod kierunkiem Pani Małgorzaty Bączkiewicz

piąte miejsce zespół z Plewisk pod kierunkiem Pani Doroty Nowak - Włodarczyk.

Gratulujemy, a poniżej jak zwykle szczegółowe wyniki rundy.

Szkoła

Opiekun

Skład

Kolejność odpowiedzi w rundzie

I seria

II seria

III seria

Suma po rundzie

Miejsce

w zawodach

Nr pyt

Pkt.

Nr pyt

 

Pkt.

Nr pyt

 

Pkt.

Poziom 3/5

Poziom 3/5

Poziom 3/5

SP nr 2 w Plewiskach

Pani Dorota Nowak-Włodarczyk

Jacek Chabir,

Mateusz Matczak Dominika Tomaszewska

5

9

0

15

5

14

0

33

V

5

5

5

SP nr 2 w Plewiskach

Pan Dawid Szulc

Mateusz Nawrot,

Patryk Staśkowiak Stanisław Trzybiński

4

6

0

4

5

13

5

43

III

5

5

5

SP nr 1 w Kaliszu

Pani Małgorzata

Bączkiewicz

Oktavia Furmańczyk

Wojciech Maruda,

Ernest Mazurczak

2

2

5

5

0

10

0

38

IV

5

5

5

SP nr 2 w Złotowie

Pani Beata Filipkowska

Nadia Knitter

Sara Panglisch

Ignacy Paweł

3

7

5

8

5

12

5

50

I

5

5

5

SP nr 2 w Złotowie

Pani Alina Żeromska-Borkowska

Sebastian Kielich

Jerzy Hławiczka

Mikołaj Kamiński

1

1

0

11

0

3

5

45

II