Poniżej podajemy terminy kolejnych rund:

  • 1 runda "Demokracja-geneza, ewolucja, współczesność" - 20 września godz. 10.00
  • 2 runda "Społeczeństwo obywatelskie" - 28 września godz. 10.00
  • 3 runda "Wolności, prawa i obowiązki obywatela:geneza, ewolucja, współczesność" 15 października godz. 10.00
  • 4 runda "Demokracja i partycypacja polityczna w Polsce" - 27 października godz. 10.00

Widzimy się już niebawem!