13 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół nr 2 w Lesznie odbył się finał I Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę Badawczą w Języku Angielskim z Przedmiotów Przyrodniczych "High School Science LAB 2018" organizowany przez Urząd Marszałkowski przy wspólpracy z Pracownią ds. Wdrażania i Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów CDN w Lesznie.  Do pierwszego etapu konkursu uczestnicy przysłali prace z 8 szkół:

II LO im. Gen Zamojskiej i H.Modrzejewskiej z Poznania 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Wrocławia

VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

II Liceum Ogólnokształcące im. S.Batorego w Warszawie

II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

38 Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

Monnet Interational School w Warszawie

II Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Lesznie

Spośród prac nadesłanych na konkurs Kapituła Konkursu wyłoniła 10 najlepszych. Ich autorzy podczas finału musieli zaprezentować wyniki swoich badań w języku angielskim oraz odpowiedzieć na pytania członków Kapituły, którą stanowili:

Dyrektor Paweł Borowski – Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Prof. UAM dr hab. Zbigniew Hnatejko – Wydział Chemii UAM w Poznaniu

Prof. UZ dr hab. Grzegorz Iszkuło – Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

Dr Iwona Łęska – Drajerczak – Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu

Dr Paweł Pigłowski – Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji oraz przeprowadzeniu rozmów z uczestnikami Kapituła ustaliła następujące wyniki:

1 miejsce: Kacper Kryk - Poznań

2 miejsce: Mikołaj Gierak - Wrocław

3 miejsce: Karolina Wieczorek - Wrocław

4 miejsce: Barbara Walkowiak - Warszawa

5 miejsce: Maria Piotrowiak - Leszno

6 miejsce: Wiktoria Krupka - Leszno

wyróżnienienia: Maria Baczkowska, Leon Lauterbach - Kraków

Jakub Sobieraj - Wrocław

Mikołaj Muszyński - Leszno

Paulina Borysewicz - Leszno

Członkowie Kapituły zgodnie podkreślali wysoki poziom i kreatywność wszystkich prac nadesłanych na Konkurs. Cenne nagrody- sprzęt elektroniczny Apple, Dell, Lenovo - wręczył w imieniu Zarządu Województwa Pan Dyrektor CDN w Lesznie Paweł Borowski.

Bardzo dziekujemy Pani Marszałek Marzenie Wodzińskiej oraz Pani Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Dorocie Kinal za pomoc w organizacji konkursu i ufundowanie cennych, atrakcyjnych nagród, Kapitule za pełną zaangażowania pracę, nauczycielom za pasję i pomoc w przygotowaniu badań.

Wszystkim uczestnikom Konkursu życzymy wielu sukcesów  a laureatom i ich nauczycielom-opiekunom merytorycznym  gratulujemy szczególnie.

Tym samym I Konkurs na Pracę Badawczą w Języku Angielskim z Przedmiotów Przyrodniczych "High School Science LAB 2018" przeszedł do historii.

 

 Galeria zdjęć: