27 października 2023r. w II LO w Lesznie odbyła się Konferencja Edukacja Językowa i Dwujęzyczna skierowana do nauczycieli uczących dwujęzycznie i nauczycieli języków obcych. Konferencja przygotowana przez Pracownię Dwujęzyczną doszła do skutku w wyniku współpracy Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi oraz Bilingualism Matters @Poznań na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnicy i uczestniczki konferencji wysłuchali wykładów wygłoszonych przez pracowników naukowych UAM, zapoznali się z nowym narzędziem do nauki idiomów Treedioms oraz wzięli udział w części warsztatowej prowadzonej przez nauczycieli praktyków oraz doradców metodycznych.Galeria zdjęć: