We współczesnym świecie migracja jest powszechnym zjawiskiem. Nasze miasto nie jest w tym aspekcie inne. Obserwujemy sporą ilość obcokrajowców, którzy przybyli do Leszna z różnych powodów - głównie wojna w Ukrainie -  i z pobytem w Polsce wiążą nadzieje na spokojne życie i przyszłość. 

Asymilacja społeczna i zapewnienie sobie możliwości bytowych wiąże się jednak ze znalezieniem pracy a to - wobec nieznajomości lub niskiej znajomości języka polskiego - jest niezwykle utrudnione a czasem wręcz niemożliwe.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Fundacja Edukacyjna ADJ, ADJ Kursy Językowe, Fundacja "Cooperacja" oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie we współpracy przygotowała propozycję kształcenia językowego w zakresie nauki języka polskiego. Kursy językowe prowadzi ADJ przy współpracy z Fundacją "Cooperacja". Zajęcia językowe prowadzi dr Aleksandra Wojciechowska. Centrum Doskonalenia Nauczycieli współpracowało przy tworzeniu materiałów umożliwiających samodiagnozę poziomu opanowania języka polskiego pod kątem egzaminu państwowego na poziomie B2. Test egzaminu próbnego przygotowała dr Aleksandra Wojciechowska. Nagranie audio powstało w Green Studio CDN w Lesznie. Lektorami nagrania byli: dr Aleksandra Wojciechowska oraz aktor Krzysztof Dziuba. Organizacją nagrania zajęła się Monika Pawlak z Fundacji "Cooperacja". Montaż i postprodukcję pliku audio wykonali nauczyciele konsultanci Pracowni ds. Wdrażania i Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów.

Link do testu poniżej.

http://pracownia.cdn.leszno.pl/egzamin-z-jezyka-polskiego