11 kwietnia 2018 r.odbyły się kolejne zorganizowane przez Pracownię warsztaty programu "Badam, doświadczam, poznaję... so I know". Warsztaty obejmowały zajęcia dwujęzyczne z nauk przyrodniczych prowadzone przez dwujęzycznych nauczycieli II Liceum Ogólnokształcacego Panią Edytę Brentkowską i Panią Natalię Micek. Tematyka zajęć obejmowała ekstrakcję DNA z tkanek roślinnych oraz badanie odczynu pH substancji codziennego użytku. Zajęcia doświadczalne zawierały moduł dwujęzyczny.Galeria zdjęć: