Tematyka szkolenia:

1. Podstawy prawne i kalendarium egzaminu ósmoklasisty.

2.    Informatory CKE jako źródło informacji o wymaganiach i formach egzaminu.

3.    Planowanie pracy nauczyciela /podstawa programowa, ocenianie zgodne z kryteriami stosowanymi na egzaminie, egzaminy próbne, ćwiczenie słabo opanowanych umiejętności, prawidłowe ocenianie zadań egzaminacyjnych

Po zajęciach uczestnik szkolenia:

- zna założenia egzaminacyjne,

- stosuje właściwe pojęcia, procedury, zasady,

- wie jakie typy zadań znajdą się w arkuszu egzaminacyjnym,

- rozwija umiejętności uczenia się uczniów,                                                                                                                                                             

- zna zasady oceniania zadań egzaminacyjnych."            

Zajęcia poprowadzi:

Anna Władkowska, nauczycielka konsultantka w CDN Leszno, doświadczona nauczycielka chemii w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi, Ambasadorka Pomiarów Cyfrowych w Szkole, trenerka Klubu Młodego Odkrywcy (Centrum Nauki Kopernik), Ambasadorka Chemii MAC.

25.11.2020 15.30-18.30 grupa 1 - kliknij

02.12.2020 15.30-18.30 grupa 2 -kliknij