28 lutego 2020 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie odbyło sie inauguracyjne spotkanie sieci wspólpracy i samokształcenia "Klub Wicedyrektora". W spotkaniu uczestniczyło 22 wicedyrektorów szkół podstawowych, ponadpodstawowych o róznych specjalnościach. 

Zebrani wysłuchali prelekcji Pana Leszka Zaleśnego na temat aktualnego  stanu prawa oświatowego oraz wykładu Pani prof UAM dr hab. Małgorzaty Rosalskiej Między przywództwem w edukacji a przywództwem edukacyjnym. Wybrane role wicedyrektora w szkole.

Dyskusja po zajęciach pozwoliła ustalic najwazniejsze kierunki rozwoju tej formy wsparcia.

Zajęcia przygotowali prowadzili nauczyciele konsultanci p. Jolanta Tonkiewicz oraz p.Tomasz KopydłowskiGaleria zdjęć: