IX Regionalny Konkurs Przyrodniczy MIĘDZY BIOLOGIĄ A CHEMIĄ, skierowanym dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

Finał konkursu odbędzie się 11 marca 2020 r. w II LO w Lesznie.

Konkurs skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych będących pasjonatami biologii i chemii oraz tych, którzy chcieliby zmierzyć się z tymi przedmiotami.

Celem konkursu jest między innymi:

  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów szkół podstawowych,
  • propagowanie wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce,
  • promowanie uczniów prezentujących postawę badawczą, cechujących się twórczym myśleniem, operatywnością oraz umiejętnością przełożenia wiedzy na działania praktyczne.

 

Zgłoszenia do konkursu prosimy przesyłać na adres szkoły (II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi,ul. B. Prusa 33, 64-100 Leszno) lub adres mailowy miedzy.biologia.a.chemia@gmail.com do dnia 26 lutego br. (na formularzach będących załącznikiem do regulaminów konkursów).Załączniki: