IV Regionalny Konkurs Fotograficzny MIĘDZY BIOLOGIĄ A CHEMIĄ, skierowanym dla uczniów klas VII szkół podstawowych

Hasło konkursu „Drugie dno H2O – woda w obiektywie” (uczniowie nadsyłają zdjęcia TYLKO w formie cyfrowej). Finał konkursu odbędzie się 11 marca 2020 r. w II LO w Lesznie.

Celem konkursu jest wykazanie istnienia szeroko rozumianych zależności pomiędzy biologią i chemią w otaczającym nas świecie.

 

Przyjmowanie fotografii wraz ze zgłoszeniem konkursowym trwa do 26 lutego 2020 r.

Prace przesyłamy pod adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lesznie

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi

ul. Prusa 33, 64-100 Leszno

z dopiskiem ‘’ Konkurs fotograficzny MIĘDZY BIOLOGIĄ A CHEMIĄ”

lub mailem na adres

miedzy.biologia.a.chemia@gmail.com

 

 

 

 Załączniki: