Zapraszamy na warsztaty doskonalące dotyczące obsługi i użytkowania platformy Google Classroom. Wybierz dogodny dla siebie termin!!! Każda z części kosztuje 20 zł i jest niezależna od pozostałych. Można więc wybrać np. tylko pierwszą, lub tylko drugą, choć oczywiście najlepiej obie.

W pierwszej części poznamy następujące zagadnienia:
- filozofia środowiska pracy Google Classroom,
- widok i obsługa interfejsu nauczyciela i ucznia,
- wykorzystanie platformy do przekazywania materiałów i zadań,
- Google Meet – lekcja w formie wideokonferencji.

Dwa terminy I części: 

24.11 godz. 17.00-18.30 - kliknij

02.12. godz. 17.00-18.30 - kliknij

W drugiej części poznamy następujące zagadnienia:

- wykorzystanie aplikacji Google w pracy dydaktycznej (testy, dokumenty współdzielone, kalendarz, Google Keep),
- zastosowanie dysku Google w pracy z uczniami (udostępnianie folderów, plików, współdzielenie dokumentów).

Dwa terminy drugiej części:

01.12 godz. 17.00-18.30 - kliknij

16.12 godz. 17.00-18.30 - kliknij